Unghundsträning på linbjörn.

Plojkan "blandras plott/rel" som framgår i klippet är det första gången hon är i kontakt med rörlig björn.