Markusfallet

I Ludvika kommun i Dalarna, ca 1 mil från Säfsen, Fredriksberg ligger Markusfallet där Anders Anderssons släkt har bott i generationer. Det är i dag ett Natura 2000 område med rik biologisk mångfald. Filmen är en dokumentation av arbetet som fortgår för att bevara naturvärdena.
Inspelad: 2011