Elgku som ikke var helt i form...gammel?

Ble litt overasket da jeg kom frem til denne ...skal vi kalle det losen?

Etter at dyret var flådd fantes det ikke kulehull eller noen andre synlige skader.

Bare gammel å skrøpelig?