Eingejagd mit Dachshund

Eingejagen mit kurzhaarigen Dachshund.
Tiken har före detta drivit ett annat rådjur en timme. Nytt släpp, och detta kidet kommer i pass.